Lưu bị

Lưu Bị: Nhân tài kiệt xuất, lấy trung nghĩa làm đầu.Hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam Quốc.

Chân Long Hộ Thể: Loại bỏ các hiệu ứng xấu đồng thời hồi phục sinh lực cho toàn thể đồng đội.

Tiểu kiều

Tiểu Kiều : là một trong Nhị Kiều Giang Đông thời Tam Quốc, cầm kỳ thi họa đều tuyệt đỉnh. Trận Xích Bích xảy ra cũng vị nàng.

Áo Nghĩa : Sinh Mệnh Cấm Chế Ngữ : gây sát thương ma pháp vào hậu phương đối thủvà có tỉ lệ khiến đối thủ không thể sử dụng áo nghĩa.

Điêu thuyền

Điêu Thuyền : Hồng nhan họa thủy,.không biết bao nhiêu anh hùng đã gục ngã trước tài sắc vẹn toàn của nàng.

Áo Nghĩa : Thiên Nữ Nhu Tình Sát : có khả năng gây sát thương ma pháp diện rộng kèm khả năng gây suy yếu đối thủ.

Chu du

Chu Du : Danh thần nước Ngô, văn võ song toàn, luôn được đánh giá một nhà quân sư tài giỏi bậc nhất thời Tam Quốc

Áo Nghĩa: Lưu Hỏa Tận Thế : khả năng gây sát thương ma pháp lên nhiều mục tiêu khác nhau kèm theo hiệu ứng gây bất lợi cho đối thủ.

Triệu vân

Triệu Vân - Triệu Tử Long : là một trong Ngũ Hổ Tướng nước Thục, một mình một ngựa, sử dụng trường thương làm vũ khí chính, luôn dũng mãnh dẫn đầu trong mọi trận chiến.

Áo Nghĩa : Nhất Kỵ Đương Thiên : gây sát thương vật lý cực lớn lên một mục tiêu để tiêu diệt đối thủ nhanh gọn.

Gia cat lượng

Khổng Minh Gia Cát Lượng : Đệ nhất quân sư thời Tam Quốc, nổi tiếng với trí tuệ siêu phàm và khả năng mưu lược hơn người.

Áo Nghĩa : Thiên Địa Tinh Trụy Kích : gây sát thương ma pháp cực lớn lên toàn bộ đội hình đối thủ."

Tào tháo

Tào Tháo : Anh hùng kiệt xuất, mưu lược hơn người, luôn là nhân vật đứng đầu, sáng lập nên nước Thục thời Tam Quốc.

Áo Nghĩa : Hồn Đoạn Phá Ảnh Kích : gây sát thương ma pháp lên một mục tiêu đồng thời có xác suất giảm 30% sinh lực đối thủ.

Game SG140