[BigUpdate] Tọa Kỵ Phá Kích

Sau đây BQT liệt kê một số thông tin về tọa kỵ :

- Hệ thống tọa kỵ gồm : Trang bị Ngựa, Triệu Hồi, Nuôi, Tiệm

 

 - Tọa Kỵ là 1 trang bị của tướng các chúa công có thể tự do mang các kỵ khác nhau 

cho tướng. Khi tướng mang Tọa Kỵ sẽ được cộng thuộc tính và có thêm 1 kỹ năng đặc biệt khi xung phong khi xuất chiến.

 

 

 - Hệ thống Triệu Hồi. Các chúa công có thể dùng kim cương để triệu hồi mảnh ngựa và 

nguyên liệu up tọa kỵ. 

 

 

 - Nuôi : Chức năng dùng để nâng cấp tọa kỵ thành 1 phẩm chất cao hơn. 

Ví dụ 2 kỵ màu đỏ có thể ghép thành kỵ màu vàng

 

-Tiệm : Chúa công dùng nguyên liệu được tặng trong phần triệu hồi tọa kỵ để mua vật phẩm trong tiệm

 

 ====================================================

TAM QUỐC LIÊN KÍCH - SIÊU PHẨM GAME THẺ TƯỚNG CHIẾN THUẬT ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG 2018

Nạp Thẻ: https://nap.tamquoclienkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tamquoclienkich.vn/

Đại Bản Doanh: https://www.facebook.com/groups/181245516016601/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140