[Tính Năng] Hệ Thống Thần Thú

Quý Bằng Hữu thân mến !

Hệ thống Thần Thú trong Tam Quốc Liên Kích tựa như 1 người bạn đồng hành, như hình với bóng, vừa giúp các chủ công mang lại chiến  lực mạnh mẽ còn góp phần tăng thêm tính chiến thuật.

I. Giới Thiệu

 

- Tại giao diện chính chọn "Thần Thú" để vào giao diện Thần Thú

 

 

II. Hệ thống Thần Thú

- Để có thể nhận được Thần Thú các bằng hữu tham gia Quân Đoàn sau đó có thể đánh phó bản thần thú để nhận mảnh thần thú

- Ngoài ra các bằng hữu có thể chon Nuôi và Thiên Phú sẽ hỗ trợ thêm cho nhân vật.

- Cấp bang càng cao thì có thể mở khóa được thần thú càng mạnh.

 

Nguyên liệu Tăng cấp

 

 

**Tăng cấp:

- Khi các bằng hữu muốn Tăng cấp thì cần tốn Phách và Thần thú tinh hoa

- Thần thú có thể đạt cấp tối đa là lv50 

- Tăng 1 cấp kỹ năng Thần thú sẽ tự tăng theo 1 cấp

 

 

**Nuôi Thần Thú:

- Được chia làm 2 loại: Thường và Cao Cấp

- Nuôi Thường thì tốn Vàng và Bồi Đan.

- Nuôi Cao Cấp thì tốn KC và Bồi Đan.

**Lưu í: Nuôi Cao cấp sẽ tăng được thuộc tính nhiều hơn nuôi Thường

- Khi Thần Thú ra trận, buff thuộc tính nuôi sẽ được cộng vào thuộc tính Tướng ra trận.

- Khóa Thần Thú và Tướng thì buff thuộc tính dưỡng của Thần Thú sẽ được cộng vào thuộc tính của Tướng hiệp ước

- Nếu Thần Thú không ra trận, không khóa hiệp ước thì Nuôi thần thú sẽ không có tác dụng.

 

 

 **Thiên Phú Thần Thú

- Mỗi thần thú được mở tối đa 4 Thiên Phú 

- Thần Thú đạt lv2, lv10, lv20 và lv30 sẽ mở được 1 Thiên Phú 

- Có thể làm mới Thiên Phú mỗi loại Thiên Phú có thể đạt phẩm chất Cam

- Khi Thần Thú ra trận, buff Thiên Phú sẽ cộng vào thuộc tính của tất cả Tướng ra trận

- Khóa hiệp ước Thần Thú và Tướng thì buff Thiên Phú Thần Thú được cộng vào thuộc tính của Tướng khóa

Nếu Thần Thú không ra trận, không khóa hiệp ước thì buff Thiên Phú sẽ không có tác dụng.

 

 

**Khế Ước

- Chỉ có Thần Thú chưa ra trận mới được khóa hiệp ước với Tướng

- Chỉ được khóa hiệp ước với Tướng ra trận và đạt 4 sao

- Tướng khóa sẽ được hưởng trọn buff và thuộc tính nuôi

***Lưu í***:

- Khi bằng hữu có hơn 2 Thần Thú, có thể khóa hiệp ước với Tướng ra trận, Tường sẽ được nhận buff Thiên Phú và thuộc tính dưỡng

- Được cộng dồn buff Thiên Phú và thuộc tính dưỡng của Thần Thú ra trận

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Bằng Hữu dễ dàng hơn trên con đường chinh phục thiên hạ.

====================================================

TAM QUỐC LIÊN KÍCH - SIÊU PHẨM GAME THẺ TƯỚNG CHIẾN THUẬT ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG 2018

Nạp Thẻ: https://nap.tamquoclienkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tamquoclienkich.vn/

Đại Bản Doanh: https://www.facebook.com/groups/181245516016601/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 

 

 

 

Game SG140