[BigUpdate] Mở chức năng thần khí Quần Hùng.

Thưa các chúa công,

Bản update tiếp theo sẽ mở thêm Thần Khí dành cho tướng Quần Hùng để tạo lại thể cân bằng cho 4 nước : Ngụy, Thục, Ngô, Quân Hùng.

 

 ====================================================

TAM QUỐC LIÊN KÍCH - SIÊU PHẨM GAME THẺ TƯỚNG CHIẾN THUẬT ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG 2018

Nạp Thẻ: https://nap.tamquoclienkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tamquoclienkich.vn/

Đại Bản Doanh: https://www.facebook.com/groups/181245516016601/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140