[Tính Năng] Hệ Thống Cường Hóa Trang Bị

Chư vị Bằng Hữu thân mến !

Chu du trong thiên hạ, ngoài chiêu mộ những vị tướng tài ba chắc hẳn không thể thiếu rèn luyện binh khí khi ra trận. Người đời có câu, tướng tài luôn đi kèm với khí giới cùng ngựa tốt. Chính vì vậy Tăng cường sức mạnh cho trang bị, cường hóa, khảm đá tất cả đều nằm trong tính năng Hệ Thống Trang Bị của Tam Quốc Liên Kích

 

Chọn "Trang Bị"  -> "Cường Hóa" 

 

1. Giới Thiệu

- Là tính năng tăng cường sức mạnh cho trang bị, tăng mạnh các chỉ số cộng thêm nâng cao chiến lực cho tướng.

- Hệ thống cường hóa Gồm có 3 tính năng chính là: Rèn, Cường Hóa và Đá

- Tại giao diện chính chọn "Trang Bị" -> "Cường Hóa" để vào giao diện hệ thống cường hóa

 

 

  

 

 

2. Trang Bị Mảnh

- Tại giao diện "Trang Bị" chọn "Trang Bị Mảnh" 

- Để có thể xem được những mảnh hiện tại bằng hữu đang sở hữu các mảnh này có thể Nhận hoặc Bán để kiếm thêm vàng.

 

 

3. Bảo Vật Đồ Giám

- Tại giao diện "Trang Bị" chọn "Bảo Vật" 

Là tính năng tăng cường sức mạnh cho trang bị, tăng mạnh các chỉ số cộng thêm.

- Hệ thống bảo vật cường hóa gồm có 2 tính năng chính là: Rèn và Cường Hóa 

 

 

  

 

 

4. Bảo Vật Mảnh

- Tại giao diện "Trang Bị" chọn "Bảo Vật Mảnh" 

- Để có thể xem được những mảnh hiện tại bằng hữu đang sở hữu, các mảnh này có thể Nhận hoặc Bán để kiếm thêm vàng.

 

 

Chúc các quý Bằng Hữu có những giây phút giải trí tuyệt vời cùng Tam Quốc Liên Kích!!

====================================================

TAM QUỐC LIÊN KÍCH - SIÊU PHẨM GAME THẺ TƯỚNG CHIẾN THUẬT ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG 2018

Nạp Thẻ: https://nap.tamquoclienkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tamquoclienkich.vn/

Đại Bản Doanh: https://www.facebook.com/groups/181245516016601/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Game SG140