[Tính Năng Hệ Thống Binh Pháp

Binh Pháp là một trong những tính năng giúp người chơi nhận được thêm những thuộc tính hỗ trợ cho trang bị nhân vật.

 

 

- Tại giao diện chính của game nhấn Binh Pháp để vào mục tính năng game

 

**Binh Pháp:

- Có thể giúp các cho các bằng hữu nhận thêm được nhiều thuộc tính hỗ trợ trong việc sắp xếp đội hình

- Ở mỗi tầng sẽ có những thuộc tính Binh Pháp nhất định

 

 

 

- Các bằng hữu có thể tăng điểm Binh Pháp để nhận được nhiều thuộc tính

- Sau khi tăng cấp đạt mốc giới hạn thì mới có thể mở tiếp được tầng Binh Pháp kế tiếp

 

 

 

- Khi Binh Pháp tăng cấp Binh Pháp tới mốc nhất định sẽ nhận được nhiều thuộc tính hỗ trợ cho nhân vật.

 

**Cài Lại**

- Có thể chọn cài lại để nhận lại điểm thuộc tính

- Sau khi cài lại tất cả các thuộc tính sẽ trở về trạng thái ban đầu

 

 

**Quy Tắc**

 

Chúc các quý Bằng Hữu có những giây phút giải trí tuyệt vời cùng Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng !

====================================================

TAM QUỐC LIÊN KÍCH - SIÊU PHẨM GAME THẺ TƯỚNG CHIẾN THUẬT ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG 2018

Nạp Thẻ: https://nap.tamquoclienkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tamquoclienkich.vn/

Đại Bản Doanh: https://www.facebook.com/groups/181245516016601/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 
Game SG140