[BigUpdate] Đột Phá Giới Hạn Sao Của Tướng

Sau đây bên BQT giải thích sơ 1 số chức năng tăng sao :

-Màu sao tướng của các chúa công hiện tại sẽ chuyển sang thành sao màu tím (cộng từ 1->5 sao sẽ là màu tím) sau khi update.

 

 - Để đột phát thêm sao tướng lên các mốc tiếp theo. Các chúa công sẽ dùng

 “Mảnh Tướng” Và “Mệnh Phù Cam” để tăng sao tướng.

 

 - Khi chúa công đạt tăng sao tướng được 6 sao sẽ mở ra được thuộc tính đặc biệt.

 

 

 ====================================================

TAM QUỐC LIÊN KÍCH - SIÊU PHẨM GAME THẺ TƯỚNG CHIẾN THUẬT ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG 2018

Nạp Thẻ: https://nap.tamquoclienkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tamquoclienkich.vn/

Đại Bản Doanh: https://www.facebook.com/groups/181245516016601/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140