[UPDATE] Giới Thiệu 3 Tướng Mới - Tam Anh Xuất Kích

[UPDATE] Giới Thiệu 3 Tướng Mới - Tam Anh Xuất Kích - 1

 

Sau đây BQT liệt kê một số thông tin về 3 Tướng mới sẽ xuất hiện trong Tam Quốc Liên Kích:

 

1) Tư Mã Sư

 

- Tư Mã Sư có tên tự là Tử Nguyên, là con trai cả Tư Mã Ý, một nhà chiến lược quân sự và chính trị


- Sở Trường: Tướng Chịu Đòn


- Kỹ Năng: Viên Nguyệt Trảm, Trọng Kiếm Trảm, Toàn Phong Trảm, Tật Phong Thích, Hộ Thể, Cường Tráng, CƯờng Công, Bất Khuất

 

 

[UPDATE] Giới Thiệu 3 Tướng Mới - Tam Anh Xuất Kích - 2

Tướng Hàng Trước

Tư Chất 18

Tốc Độ: 80

Sao Ban Đầu: 3

 

2) Tư Mã Chiêu

 

- Tư Mã Chiêu là con trai thứ hai của đại thần phụ chính Tào Ngụy là Tư Mã Ý, em của Tư Mã Sư


- Sở Trường: Sát Thương Cao


- Kỹ Năng: Kinh Long, Phá Thiên Đao, Liệt Phong Toàn, Phong Tuyết Đoạn, Dũ Chiến, Cường Lực, Cuồng Bạo, Đòn Chí Mạng

 

[UPDATE] Giới Thiệu 3 Tướng Mới - Tam Anh Xuất Kích - 3

Tướng Hàng Trước

Tư Chất 18

Tốc Độ: 105

Sao Ban Đầu: 2

 

3) Tân Hiến Anh

 

- Tân Hiến Anh nguyên quán là quận Lũng Tây, sinh quán là Dương Địch, Dĩnh Xuyên liệt nữ nổi tiếng thông minh thời Tam Quốc


- Sở Trường: Hỗ Trợ


- Kỹ Năng: Sinh Huy, Ngự Phi Thư, Y Thư Đạo, Bút Lạc, Duệ Trí, Thánh Linh Giáp, Kiên Giáp, Cường Thuẫn

 

[UPDATE] Giới Thiệu 3 Tướng Mới - Tam Anh Xuất Kích - 4
 

Tướng Hàng Sau - Buff toàn đội

Tư Chất 18

Tốc Độ: 96

Sao Ban Đầu: 2

 

 ====================================================

TAM QUỐC LIÊN KÍCH - SIÊU PHẨM GAME THẺ TƯỚNG CHIẾN THUẬT ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG 2018

Nạp Thẻ: https://nap.tamquoclienkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tamquoclienkich.vn/

Đại Bản Doanh: https://www.facebook.com/groups/181245516016601/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140