[UPDATE] Hệ Thông Tinh Hồn - Tam Anh Quốc Chiến

Thưa các Chúa Công, 

Bản update Tam Anh Quốc Chiến tới đây sẽ có thêm 1 tính năng mới đó là Tinh Hồn và Ải Tinh Anh mới

 

- Tính năng Tinh Hồn yêu cầu Tướng đạt lv 40 sẽ mở:

 

 

Thu thập các Trang bị Hồn để tăng cấp Tinh Hồn

 

Có 2 cách để kiếm Trang bị Hồn :

 + Cách 1: mua tại Tiệm Tinh Hồn:

 

 + Cách 2: quét ải mới Tinh Anh trong Chinh Chiến

 

 

 ====================================================

TAM QUỐC LIÊN KÍCH - SIÊU PHẨM GAME THẺ TƯỚNG CHIẾN THUẬT ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG 2018

Nạp Thẻ: https://nap.tamquoclienkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tamquoclienkich.vn/

Đại Bản Doanh: https://www.facebook.com/groups/181245516016601/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140