[UPDATE] Điều Chỉnh Kỹ Năng Của Tướng PB Mới - Tam Anh Quốc Chiến

Thưa các Chúa Công, 

Bản update Tam Anh Quốc Chiến tới đây sẽ thay đổi 1 số kỹ năng của nhiều Tướng. Bên BQT liệt kê thông tin thay đổi các tướng như sau :

 

1) Lục Tốn

 

 

 - Kỹ năng bị động thứ nhất của Lục Tốn  sửa thành "Phá Giáp", tăng bạo vĩnh viễn

 - Sửa kỹ năng Vạn Kiếm Quy: Công tất cả mục tiêu địch, gây sát thương lớn, đồng thời xác suất 50% gây hiệu quả hủy thương địch, duy trì  1 hiệp (Sát thương ko đổi, sửa đặc hiệu), ví dụ hủy thương làm 1 đặc hiệu hủy thương Lục Tốn. Gây vật công giảm 10%, gây thêm sát thương tương đương với công thường Lục Tốn. Tăng cấp không tăng hiệu quả công hủy thương nhưng tăng hiệu quả sát thương.

 - Làm lại kỹ năng "Sách Tri Biến", công địch có xác suất gây hiệu quả "hủy thương" 1 hiệp và 20% gây hiệu quả. Tăng cấp kỹ năng tăng hiệu quả hủy thương, giảm vật công hiệu quả là 15%, 25%, 35%, 45%, 55%, gây thêm sát thương giống với công thường 1 lần Lục Tốn

2) Tôn Sách

 

 - Kỹ năng bị động thứ ba của Tôn Sách sửa thành "Chiến Hồn" tăng công cả đội.

 - Làm lại kỹ năng "Quyết Ưng Dương", khi công địch trạng thái hủy thương, có xác suất 30% tăng sát thương bản thân (tăng hiệu quả sát thương xem trọng kích) 1 hiệp, tăng 100% 150% 200% 250% 300%

 

3) Tôn Quyền

 

 

 - Bị động thứ nhất của Tôn Quyền sửa thành "Chiêu Giá"

 - Sửa kỹ năng Áo Nghĩa: công mục tiêu toàn thể gây sát thương lớn đồng thời 30% gây hiệu quả hủy thương địch, duy trì 1 hiệp (sát thương không đổi, sửa đặc hiệu)

 - Thêm một đặc hiệu hủy thương Tôn Quyền: vật công giảm 6%, gây 1 lần tương đương sát thương công thường Tôn Quyền tăng cấp không tăng hiệu quả công hủy thương nhưng tăng hiệu quả sát thương.

 - Làm lại kỹ năng "Cờ Hổ Báo" mỗi lần công địch có hiệu quả hủy thương, xác suất 40% hồi HP cả đội.

 

4) Đại Kiều

 

 

 - Bị động thứ nhất của Đại Kiều  sửa thành "Chiêu Giá" tăng đỡ tướng.

 - Làm lại kỹ năng "Đổng Tước Xuân" mỗi lần công địch có hiệu quả hủy thương, xác suất 50% tăng điểm bạo bản thân và duy trì 1 hiệp. Trị số bạo là x2.5 cuồng bạo.

 

5) Tào Nhân

 

 

 - Áo Nghĩa "Địa Liệt" tăng thêm hiệu quả chế giễu, duy trì 1 hiệp.

 - Bị động thứ 2 "Cường Tráng" và bị động thứ 3 "Chiêu Giá" sửa thành bị động thứ 1 và  thứ 2.

 - Bị động thứ 3 sửa thành "Bát Môn Tỏa": mỗi lần công xác suất 50% giảm thủ địch (duy trì 1 hiệp),  xác suất 35% tăng thủ bản thân (duy trì 1 hiệp). Tăng hiệu quả bản thân và giảm hiệu quả địch.

 

6) Quan Vũ

 

 

 - Làm lại kỹ năng  "Xích Thố Trần" tăng tốc quần thể 

 

7) Hoa Đà

 

 

 - Kỹ năng công thường sửa thành: Gây sát thương và 80% sửa ký hiệu, duy trì 2 hiệp

8) Gia Cát Lượng

 

 - Sửa kỹ năng công thường: Gây sát thương mục tiêu, gây hiệu quả đánh lui

====================================================

TAM QUỐC LIÊN KÍCH - SIÊU PHẨM GAME THẺ TƯỚNG CHIẾN THUẬT ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG 2018

Nạp Thẻ: https://nap.tamquoclienkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tamquoclienkich.vn/

Đại Bản Doanh: https://www.facebook.com/groups/181245516016601/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 
Game SG140