[UPDATE] Phiên Bản Tam Anh Quốc Chiến Ngày 11/09

 

Thưa các chúa công,

BQT xin thông báo ngày 11/09 thứ ba sẽ tiến hành bảo trì update phiên bản Tam Anh Quốc Chiến.

 

- Thời gian bảo trì: từ 9h ->17h ngày 11/09

 

Quà đền bù sau khi kết thúc bảo trì :

  - Kim Cương x 500

  - Thể lực 2 x 10

  - Tinh lực 2 x 10

 

Nội dung update của phiên bản Tam Anh Quốc Chiến:

  - Thêm 3 tướng mới: Tư Mã Chiêu, Tư Mã Sư, Tân Hiến Anh xem thêm tại đây

  - Tinh Hồn và Ải Tinh Anh mới xem thêm tại đây

  - Điều Chỉnh lại kỹ năng của một số tướng xem thêm tại đây

  - Sửa lại giao diện Tướng, các Tiệm và hiển thị ngựa ở giao diện chính 

 

Giao diện chính hiển thị Ngựa

 

Thay đổi giao diện Tướng

 

Giao diện các Tiệm và thêm Tiệm Tinh hồn

 

 

 ====================================================

TAM QUỐC LIÊN KÍCH - SIÊU PHẨM GAME THẺ TƯỚNG CHIẾN THUẬT ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG 2018

Nạp Thẻ: https://nap.tamquoclienkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tamquoclienkich.vn/

Đại Bản Doanh: https://www.facebook.com/groups/181245516016601/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140