[Tướng] Cam Ninh

Chào mừng chư vị Bằng Hữu tham gia thế giới kỳ ảo của game Game Tam Quốc Liên Kích

- Tướng Cam Ninh

- Kỹ Năng

- Quan Hệ

Chúc các quý Bằng Hữu có những giây phút tuyệt vời khi tham gia Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tương !

====================================================

TAM QUỐC LIÊN KÍCH - SIÊU PHẨM GAME THẺ TƯỚNG CHIẾN THUẬT ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG 2018

Nạp Thẻ: https://nap.tamquoclienkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tamquoclienkich.vn/

Đại Bản Doanh: https://www.facebook.com/groups/181245516016601/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140