[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Quỹ Đầu Tư

1. Qũy Tháng:

- Thời hạn: Vĩnh Viễn

- Xem hệ thống Quỹ Tháng và quà ưu đãi Quỹ Tháng Tại Đây

1. Qũy Trưởng Thành:

- Thời hạn: Vĩnh Viễn

- Nội dung: Dùng 1000KC mua quỹ hoàn trả 10000KC 

 

- Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Bằng Hữu dễ dàng hơn trên con đường chinh phục thiên hạ.

====================================================

TAM QUỐC LIÊN KÍCH - SIÊU PHẨM GAME THẺ TƯỚNG CHIẾN THUẬT ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG 2018

Nạp Thẻ: https://nap.tamquoclienkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tamquoclienkich.vn/

Đại Bản Doanh: https://www.facebook.com/groups/181245516016601/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 
Game SG140