Lưu bị

Lưu Bị: Nhân tài kiệt xuất, lấy trung nghĩa làm đầu.Hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam Quốc.

Sở Trường: Tướng hỗ trợQuốc Gia: ThụcKỹ Năng: Chân Long Khí - Loại bỏ các hiệu ứng xấu đồng thời hồi phục sinh lực cho toàn thể đồng đội.

Tiểu kiều

Tiểu Kiều : là một trong Nhị Kiều Giang Đông thời Tam Quốc, cầm kỳ thi họa đều tuyệt đỉnh. Trận Xích Bích xảy ra cũng vị nàng.

Sở Trường: Tướng Công KíchQuốc Gia: Ngô Kỹ Năng: Sinh Mệnh Cấm Chế Ngữ - gây sát thương ma pháp vào hậu phương đối thủ và có tỉ lệ khiến đối thủ không thể sử dụng kỹ năng.

Điêu thuyền

Điêu Thuyền : Hồng nhan họa thủy, không biết bao nhiêu anh hùng đã gục ngã trước tài sắc vẹn toàn của nàng.

Sở Trường: Tướng Công KíchQuốc Gia: QuầnKỹ Năng: Thiên Nữ Nhu Tình Sát - có khả năng gây sát thương ma pháp diện rộng kèm khả năng gây suy yếu đối thủ.

Chu du

Chu Du: Danh thần nước Ngô, văn võ song toàn, luôn được đánh giá một nhà quân sư tài giỏi bậc nhất thời Tam Quốc

Sở Trường: Tướng Công KíchQuốc Gia: NgôKỹ Năng: Lưu Hỏa Tận Thế - khả năng gây sát thương ma pháp lên nhiều mục tiêu khác nhau kèm theo hiệu ứng gây bất lợi cho đối thủ.

Triệu vân

TTriệu Vân: là một trong Ngũ Hổ Tướng nước Thục, một mình một ngựa, sử dụng trường thương làm vũ khí chính, luôn dũng mãnh dẫn đầu trong mọi trận chiến.

Sở Trường: Tướng Công KíchQuốc Gia: ThụcKỹ Năng: Nhất Kỵ Đương Thiên - gây sát thương vật lý cực lớn lên một mục tiêu để tiêu diệt đối thủ nhanh gọn.

Gia cát lượng

Gia Cát Lượng: Đệ nhất quân sư thời Tam Quốc, nổi tiếng với trí tuệ siêu phàm và khả năng mưu lược hơn người.

Sở Trường: Tướng Công KíchQuốc Gia: ThụcKỹ Năng: Tinh Trụy Kích - gây sát thương ma pháp cực lớn lên toàn bộ đội hình đối thủ, có tỷ lệ kiến mục tiêu đoạn mạch

Tào tháo

Anh hùng kiệt xuất, mưu lược hơn người, luôn là nhân vật đứng đầu, sáng lập nên nước Ngụy thời Tam Quốc.

Sở Trường: Tướng Công KíchQuốc Gia: NgụyKỹ Năng: Đoạn Ảnh Kích - gây sát thương ma pháp lớn lên một mực tiêu đồng thời có xác suất gây thêm sát thương theo HP tối đa của mục tiêu

Game SG140